סעיף: כוללי תורה

כולל "מגדל אור"
St. Petersburg
Embankment of the Fountain River, 130