שלט זכרון לקורבנות הפאשיזם באוראל

102016_603x354
פרטי התקשרות
מידע מפורט