קהילה של יהודים בוכרים

marina-rocha
מידע מפורט

Rabbi Leviev Nissan

The annual festivals held by the Bukhara Jews are designed not only for ex-emigrants, but also for those born in Israel.